• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพีรยา โปธิยอง
ตำแหน่งนักศึกษาฝึกสอน
 ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพีรยา โปธิยอง
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
หน้าที่หลัก : สอนรายวิชาฟิสิกส์
ที่อยู่ : 75/1 หมู่ 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :  0850315483
Email : [email protected]