• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 ที่อยู่ : 110 หมู่ 13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัส 51120
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทร : 0861988085
เว็บไซต์ : spider-edu.com