• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ชื่อ - นามสกุล :       นายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่ง :             พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
หน้าที่หลัก :           สอนและดูแลเด็กพิการเรียนร่วม
ที่อยู่ :                 103 หมู่ 8 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รหัส ฯ 51130
Email :               [email protected]
กลุ่ม / แผนก :        พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
หน้าที่ในกลุ่ม :        สอนและดูแลเด็กพิการเรียนร่วม
Telephone :        0657572750

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร