• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ชื่อ - นามสกุล :       นายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่ง :             พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
หน้าที่หลัก :           สอนและดูแลเด็กพิการเรียนร่วม
ที่อยู่ :                 103 หมู่ 8 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รหัส ฯ 51130
Telephone :        0657572750
Email :               [email protected]
กลุ่ม / แผนก :        พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
หน้าที่ในกลุ่ม :        สอนและดูแลเด็กพิการเรียนร่วม
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร