• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 ชื่อ - นามสกุล :       นายสราวุฒิ พงษ์บัณฑิตนุกุล
ตำแหน่ง :             พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
หน้าที่หลัก :           สอนและดูแลเด็กพิการเรียนร่วม
ที่อยู่ :                 103 หมู่ 8 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รหัส ฯ 51130
Telephone :        0657572750
Email :               [email protected]
กลุ่ม / แผนก :        พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
หน้าที่ในกลุ่ม :        สอนและดูแลเด็กพิการเรียนร่วม