• วชิรป่าซางเกรียงไกร
    210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • วชิรป่าซาง งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
    วชิรป่าซางไม่ทนต่อการทุจริต คอรัปชั่น

  • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ : 15 หมู่ 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการโรงเรียน
Telephone : 0617962956
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร