• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ : 15 หมู่ 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
Telephone : 0617962956
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการโรงเรียน
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร