• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ : 15 หมู่ 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
Telephone : 0617962956
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการโรงเรียน