• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลว่าที่ร้อยตรีไกรสร แปงใจ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 ชื่อ - นามสกุล :  นายไกรสร แปงใจ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : 48/1 ม.8 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Telephone : 0944241574
Email : wp.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์