• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • เชิญร่วมทำบุญผ้าป่า วันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เชิญร่วมทำบุญผ้าป่า วันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง

 • ทำบุญทอดผ้าป่าวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง
  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง 1 กุมภาพันธ์ 2567

 • คิวอาร์โค้ดร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
  ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง วันอังคารที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

 • สายบุญหลั่งไหล วันสถาปนาโรงเรียน
  สายบุญหลั่งไหล สู่โรงเรียนวชิรป่าซาง 1 กุมภาพันธ์ 2567 วันสถาปนาโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจุฑามาศ นารินคำ
ตำแหน่งครู
 อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 0850400716

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร