• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
 การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ. คอมพิวเตอร์ 
เบอร์โทร : 0856185601