• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
 ชื่อ - นามสกุล :  นายสมชาย เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ที่อยู่ : 46 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
Telephone : 0946155122
Email : [email protected]
กลุ่ม / แผนก : สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา