• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง ฉบับที่ 3/66

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง
ฉบับที่ 3/66 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566


วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - รับชม : 30 ครั้ง