• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง ฉบับที่ 111/65

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง
ฉบับที่ 111/65 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - รับชม : 43 ครั้ง