• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 256 งานรับนักเรียนร่วมกับงานสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้อำนวยการกิตติ ปานมี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและอวยพรในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ รวมทั้งได้มีการแนะนำข้อมูลที่จำเป็นแก่นักเรียนใหม่ของฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ และกิจกรรมนันทนาการจากสภานักเรียน เพื่อละลายพฤติกรรมของนักเรียนใหม่ และสานสายใยรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
12 พ.ค. 66 | รับชม : 49 ครั้ง