• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • ยินดีต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
  โรงเรียนวชิรป่าซาง ยินดีต้อนรับ "นายชัชพล พักตร์ใส" ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สู่รั้วชมพู-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 256 งานรับนักเรียนร่วมกับงานสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้อำนวยการกิตติ ปานมี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและอวยพรในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ รวมทั้งได้มีการแนะนำข้อมูลที่จำเป็นแก่นักเรียนใหม่ของฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ และกิจกรรมนันทนาการจากสภานักเรียน เพื่อละลายพฤติกรรมของนักเรียนใหม่ และสานสายใยรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง