• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 256 งานรับนักเรียนร่วมกับงานสภานักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผู้อำนวยการกิตติ ปานมี เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและอวยพรในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ รวมทั้งได้มีการแนะนำข้อมูลที่จำเป็นแก่นักเรียนใหม่ของฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ และกิจกรรมนันทนาการจากสภานักเรียน เพื่อละลายพฤติกรรมของนักเรียนใหม่ และสานสายใยรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
12 พ.ค. 66 | รับชม : 100 ครั้ง