• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง เวลา 08.30 น. - 11.30 น.
12 พ.ค. 66 | รับชม : 48 ครั้ง