• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดี กับ "เพชรวชิรป่าซาง" 2566

โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน ขอแสดงความยินดี กับ "เพชรวชิรป่าซาง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ Quota ดังนี้
12 พ.ค. 66 | รับชม : 78 ครั้ง