• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดในไฟล์ด้านล่าง

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
................................................................................
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๑ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
โหลดเอกสารรับสมัคร


 
1 พ.ค. 66 | รับชม : 64 ครั้ง