• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล)

วันที่ 17 เมษยน 2566 คณะครู กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ที่ 1 โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสรงน้ำและขอพรรูปเหมือน พระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีนวล วัดหนองเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
20 เม.ย. 66 | รับชม : 63 ครั้ง