• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เทศการสงกรานต์ 2566

เทศการสงกรานต์ ๒๕๖๖ นี้ ในนามของโรงเรียนวชิรป่าซาง นำโดย นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย
20 เม.ย. 66 | รับชม : 66 ครั้ง