• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การมอบตัวนักเรียนหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และกลางคัน ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ การมอบตัวนักเรียนหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และกลางคัน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง
5 เม.ย. 66 | รับชม : 60 ครั้ง