• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 ปีการศึกษา 2566


โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
มีรายละเอียดดังนี้
   1. เป็นชายหรือหญิงไทย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
   2. เป็นนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
   3. มีภูมิลำเนาทหารในประเทศไทย
   4. รับใบสมัครที่โรงเรียนวชิรป่าซางหรือโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ wp.ac.th ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
   5. ส่งเอกสารใบสมัครในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ
ผกท.สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
0861988085


โหลดใบสมัคร คลิ๊ก..


 
1 เม.ย. 66 | รับชม : 71 ครั้ง