• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง
แจ้งรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรป่าซาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้
28 มี.ค. 66 | รับชม : 63 ครั้ง