• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง
เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวชิรป่าซางขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.–12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
โดยจะมีบริการวัดตัวนักเรียนสำหรับชุดนักเรียน ชุดพลศึกษาและชุดพื้นเมือง ในวันและเวลาเดียวกัน
28 มี.ค. 66 | รับชม : 66 ครั้ง