• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศผู้จบหลักสูตรการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานวิชาการ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องวิชาการ เวลา 09.00 น. -12.00 น. แต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
28 มี.ค. 66 | รับชม : 55 ครั้ง