• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

บริจาคโลหิต

วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
22 มี.ค. 66 | รับชม : 68 ครั้ง