• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนOnSite

กำหนดรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง : 11-15 มีนาคม 2566 ณ อาคารเพชรราชา โรงเรียนวชิรป่าซาง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ตั้งแต่บัดนี้-22 มีนาคม 2566
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ประกาศผลการสมัคร : 29 มีนาคม 2566
รายงานตัว/มอบตัว :1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.
ลิ้งค์สมัครออนไลน์
(ถ้าหากสมัครออนไลน์แล้วให้มารับใบสมัครในวันมอบตัว)

 
15 มี.ค. 66 | รับชม : 85 ครั้ง