• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนOnSite

กำหนดรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง : 11-15 มีนาคม 2566 ณ อาคารเพชรราชา โรงเรียนวชิรป่าซาง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครออนไลน์
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ตั้งแต่บัดนี้-22 มีนาคม 2566
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ประกาศผลการสมัคร : 29 มีนาคม 2566
รายงานตัว/มอบตัว :1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.
ลิ้งค์สมัครออนไลน์
(ถ้าหากสมัครออนไลน์แล้วให้มารับใบสมัครในวันมอบตัว)