• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมกับสภานักเรียน ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น "วชิโรปกรณัม ว.ป.65" ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612441309231577&set=pcb.1612445409231167
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612407505901624&set=pcb.1612411075901267
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612390865903288&set=pcb.1612391995903175
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612379372571104&set=pcb.1612381372570904
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612074595934915&set=pcb.1612076815934693
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612050225937352&set=pcb.1612052619270446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612022829273425&set=pcb.1612028992606142
 
13 มี.ค. 66 | รับชม : 56 ครั้ง