• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมกับสภานักเรียน ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 รุ่น "วชิโรปกรณัม ว.ป.65" ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612441309231577&set=pcb.1612445409231167
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612407505901624&set=pcb.1612411075901267
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612390865903288&set=pcb.1612391995903175
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612379372571104&set=pcb.1612381372570904
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612074595934915&set=pcb.1612076815934693
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612050225937352&set=pcb.1612052619270446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1612022829273425&set=pcb.1612028992606142