• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ละครเวที

ภาพบรรยากาศกิจกรรมละครเวที รายวิชา การแสดงละครเวที (พ30211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง หมู่บ้านบางระจัน | สังข์ทอง และพบกับการแสดงละครเวทีของคณะครู เรื่อง จันทโครพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง ที่ผ่านมา