• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
24 ก.พ. 66 | รับชม : 99 ครั้ง