• ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวชิรป่าซาง โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "อบรมเยาวชนลำพูนรักษ์ไทยรักษ์ถิ่น" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
24 ก.พ. 66 | รับชม : 128 ครั้ง