• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การแสดงละครเวที

ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมรับชม ละครเวที รายวิชาการแสดงละครเวที (พ30211) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง หมู่บ้านบางระจัน | สังข์ทอง และพบกับการแสดงละครเวทีของคณะครู เรื่อง จันทโครพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.50 น. - 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง

 
23 ก.พ. 66 | รับชม : 82 ครั้ง