• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ทำการประชุมเพื่อสรุปงานทำบุญปล่อยปลามหากุศล ที่จัดขึ้นในวันสถาปนาโรงเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2566 นับเป็นการประชุมของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ครั้งที่ 4
22 ก.พ. 66 | รับชม : 78 ครั้ง