• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • เทศกาลแขวนโคม
  เทศกาลแขวนโคมล้านดวงที่ลำพูน ปี 2566

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • รับนักเรียน 2567
  โรงเรียนวชิรป่าซางเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2567

ผลงานนักเรียน ม.6-2565

ผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ว30286 การออกแบบเทคโนโลยี 6 นักเรียนชั้น ม.6
ไอคอนคลิกมือสัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์เวกเตอร์: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 1837417450 | ShutterstockClick Link
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง 3. นางสาวปิยะดา  แซ่ห่าง
4. นางสาวอังคณา  แซ่ว่าง
5. นางสาวลานนา ตันกุล
6. นายสมหวัง  ลุงสม
7. นางสาวปวีณา  งามเลิศ
8.นางสาวกมลพรรณ  กันธิมา
9. นางสาวพิจิตตรา ญาณพันธ์
10 นางสาวรัญญา ป้านาย
11. นางสาวจันทนิภา ฝั้นฉางข้าว
12. นางสาวณัฐฐาพร เตมะ
13. นางสาวอริสรา แก้วแสง

14. นายณัฐพนธ์  จิตนาริน
15. นายปิยะ คำลือ
16. นายอนุวัต จันทร์หลวง
17. นายเกียรติกุล ทะใจ
18. นายภูริภัทร งามตา
19. นวัช วงค์ษา
20. นันทพงค์ เรือนแก้ว
21. กรกนก กาปัญญา
22. คริษฐา ลุงใจ
18 ก.พ. 66 | รับชม : 328 ครั้ง