• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานนักเรียน ม.6-2565

ผลงานนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ว30286 การออกแบบเทคโนโลยี 6 นักเรียนชั้น ม.6
ไอคอนคลิกมือสัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์เวกเตอร์: เวกเตอร์สต็อก (ปลอดค่าลิขสิทธิ์) 1837417450 | ShutterstockClick Link
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง 3. นางสาวปิยะดา  แซ่ห่าง
4. นางสาวอังคณา  แซ่ว่าง
5. นางสาวลานนา ตันกุล
6. นายสมหวัง  ลุงสม
7. นางสาวปวีณา  งามเลิศ
8.นางสาวกมลพรรณ  กันธิมา
9. นางสาวพิจิตตรา ญาณพันธ์
10 นางสาวรัญญา ป้านาย
11. นางสาวจันทนิภา ฝั้นฉางข้าว
12. นางสาวณัฐฐาพร เตมะ
13. นางสาวอริสรา แก้วแสง

14. นายณัฐพนธ์  จิตนาริน
15. นายปิยะ คำลือ
16. นายอนุวัต จันทร์หลวง
17. นายเกียรติกุล ทะใจ
18. นายภูริภัทร งามตา
19. นวัช วงค์ษา
20. นันทพงค์ เรือนแก้ว
21. กรกนก กาปัญญา
22. คริษฐา ลุงใจ
18 ก.พ. 66 | รับชม : 191 ครั้ง