• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศ คณะครู รร.วชิรป่าซาง เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566|

 
16 ก.พ. 66 | รับชม : 73 ครั้ง