• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

การอบรมพลังงานทดแทน

ภาพบรรยากาศ การอบรมพลังงานทดแทน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน วันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4/1 โรงเรียนวชิรป่าซางได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ พลังงานทดแทน จากทีมวิทยากรสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
...ทางโรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบพระคุณสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบความรู้แก่นักเรียนในวันนี้
.
16 ก.พ. 66 | รับชม : 83 ครั้ง