• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอโรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนวชิรป่าซาง หนึ่งในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ขอประชาสัมพันธ์คณะครู นักเรียน และผู้สนใจ ส่งผลงานการประกวดคลิปวีดีโอโรงเรียนประชารัฐ ตามหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

 
16 ก.พ. 66 | รับชม : 78 ครั้ง