• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดประจำเดือนมกราคม 2566

ภาพบรรยากาศหน้าเสาธงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดประจำเดือนมกราคม 2566 จากสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีการดูแลความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา
12 ก.พ. 66 | รับชม : 74 ครั้ง