• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณ “ท่านรองฯ รุ้งตะวัน ไชยเจริญ” รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งและศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 2 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 53 ปี ได้แก่
1. นางสาวพิชชาพร ทันวรรณ ม.6/2
2. นายณัฐนนท์ โคมปิ่น ม.4/2
12 ก.พ. 66 | รับชม : 80 ครั้ง