• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน รร.วชิรป่าซาง ปีการศีกษา 2566


โรงเรียนวชิรป่าซาง มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
"ยากจน มีทุนให้ นักกีฬาฟุตบอล ที่พักฟรี อาหารฟรี"
กำหนดรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
11-15 มีนาคม 2566 ณ อาคารเพชรราชา โรงเรียนวชิรป่าซาง(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ตั้งแต่บัดนี้-22 มีนาคม 2566
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ประกาศผลการสมัคร
29 มีนาคม 2566
รายงานตัว/มอบตัว
1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.
ลิ้งค์สมัครออนไลน์
ถ้าหากสมัครออนไลน์แล้วให้มารับใบสมัครในวันมอบตัว
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง บิดา และมารดา
2.สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา และมารดา
3.หลักฐานการจบหลักสูตรหรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า
4.รูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

10 ก.พ. 66 | รับชม : 171 ครั้ง