• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อำลาท่านรองผู้อำนวยการ นายธีรภัทร์ เทพคำ

สภานักเรียนละนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้ทำการอำลาท่านรองผู้อำนวยการ นายธีรภัทร์ เทพคำ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง ณ โรงเรียนป่าซาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง
8 ก.พ. 66 | รับชม : 76 ครั้ง