• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการเเข่งขันของนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ผลการเเข่งขันของนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้ง 6 รายการ ดังต่อไปนี้
1. รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.4-6
2. รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 10 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-6
3. รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 11 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3
4. รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 37 การแข่งขัยนต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-6
5. รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 38 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3
6. รางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 37 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-3

6 ก.พ. 66 | รับชม : 39 ครั้ง