• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับ รองฯธีรภัทร์ เทพคำ

โรงเรียนวชิรป่าซาง ขอแสดงความยินดีกับ "นายธีรภัทร์ เทพคำ" เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมซางคำ โรงเรียนป่าซาง
4 ก.พ. 66 | รับชม : 159 ครั้ง