• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบคุณงานปล่อยปลามหากุศล

โรงเรียนวชิรป่าซางขอขอบคุณคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน
ศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางและผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน...ในงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง ครบรอบ ๕๓ ปี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานทำบุญปล่อยปลามหากุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง และครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ ๕๓ ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
Link แบบประเมิน: https://forms.gle/kMj6hJgPJ5gzpLEK8

4 ก.พ. 66 | รับชม : 144 ครั้ง