• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวชิรป่าซาง นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566
30 ม.ค. 66 | รับชม : 82 ครั้ง