• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

 • อัตลักษณ์วิถีลำพูน
  อัตลักษณ์วิถีจังหวัดลำพูน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ครั้งที่ 1/2567

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวชิรป่าซาง ครั้งที่ 1/2567
ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย?https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4e/1/16/2755.png" style="height:16px; width:16px" />
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรป่าซาง
6 มิ.ย. 67 | รับชม : 19 ครั้ง