• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
     โรงเรียนวชิรป่าซางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล
29 ม.ค. 66 | รับชม : 89 ครั้ง