• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

หมายเลขบัญชีทำบุญปล่อยปลา ครบรอบ 53 ปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง เชิญชวนครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมทำบุญปล่อยปลา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ท่านสามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 135-8-11441-1 ตามจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ 200 บาท ได้พระรอดไว้บูชา (สามารถขอใบอนุโมทนาบุญได้)