• โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ
  No Gift Policy

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวชิรป่าซาง
  เตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566

 • ครูยุคใหม่ต้องยอมรับสิทธิของนักเรียนและยอมรับความแตกต่าง
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเลขบัญชีทำบุญปล่อยปลา ครบรอบ 53 ปี

โรงเรียนวชิรป่าซาง เชิญชวนครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมทำบุญปล่อยปลา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวชิรป่าซาง ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ท่านสามารถโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรป่าซาง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 135-8-11441-1 ตามจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ 200 บาท ได้พระรอดไว้บูชา (สามารถขอใบอนุโมทนาบุญได้)
25 ม.ค. 66 | รับชม : 84 ครั้ง