• รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
  การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

 • ภาพหน้าเสาธง
  ภาพหน้าเสาธง

 • โรงเรียนสุจริต
  โรงเรียนสุจริต

 • ครูบาศรีนวล
  ครูบาศรีนวล

 • โรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม

 • รับนักเรียนใหม่2566
  รับนักเรียนใหม่2566

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย และโรงเรียนบ้านป่าเลา

ภาพบรรยากาศ วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กิจกรรมคาราวานวิชาการ แนะแนวการศึกษา นำโดยงานแนะแนวและงานรับนักเรียน พร้อมทั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565และ2566 ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย และโรงเรียนบ้านป่าเลา